01

01

Main Slider

7/slider-recent

หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม.ตรวจเยี่ยม รปภ.สปภ.อผศ.พื้นที่อำเภอจัตุรัส อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอบำเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ

11:12:00 0

เมื่อ ๘ มี.ค. ๖๑ นางจีรภัทร์  รัตนโสภา  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ รปภ.สปภ.อผศ.ประจำจุดต่าง ๆ ในพื...

ผศ.น.ม.ออกให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอซับใหญ่ จว.ชัยภูมิ

10:58:00 0

     เมื่อ ๘ มี.ค. ๖๑ นางจีรภัทร์  รัตนโสภา หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม. พร้อมด้วยคณะ พนักงานและ ประธานกลุ่มสมาชิกเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอ...

หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม.พร้อมด้วยคณะพนักงาน ผศ.น.ม. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.สปภ.อผศ.ประจำจุดต่างๆ ของอำเภอลำทะเมนชัย และอำเภอชุมพวง จว.นครราชสีมา

17:49:00 0

  เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๑ นางจีรภัทร์  รัตนโสภา หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม. พร้อมด้วยคณะพนักงาน ผศ.น.ม. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.ส...

ผศ.น.ม.ออกให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกอำเภอลำทะเมนชัยและอำเภอเมืองยาง จว.นครราชสีมา เดือน ก.พ.๖๑

17:36:00 0

  เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๑ นางจีรภัทร์  รัตนโสภา หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม. พร้อมด้วยคณะ พนักงาน ผศ.น.ม. เดินทางไปปฏิบัติงานออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อ...

ผศ.น.ม.ออกให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่ พร้อมทั้งเยี่ยมทหารผ่านศึกสูงอายุ และตรวจเยี่ยม จนท.รปภ.สปภ.อผศ.ในพื้นที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ และพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา

16:30:00 0

         นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยคณะ ออกหน่วยให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่  แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศ...

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.