01

01

Main Slider

7/slider-recent

เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๑ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม จนท.รปภ.สปภ.อผศ.ในพื้นที่อำเภอโชคชัย ,อำเภอเสิงสาง,อำเภอครบุรี และอำเภอปักธงชัย จว.นครราชสีมา

15:25:00 0

เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๑ นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม จนท.รปภ.สปภ.อผศ.ในพื้นที่อำเภอโชคชัย ,อำเภอเสิงส...

เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๑ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่ อำเภอเสิงสาง และอำเภอครบุรี จว.นครราชสีมา

15:02:00 0

             เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๑ นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปให้ การสงเคราะห์เ้คลื่อนที่ พร้อ...

รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปเยี่ยมทหารผ่านศึกสูงอายุและพิการทุพพลภาพ

14:38:00 0

เมื่อ ๗ มิ.ย. ๖๑ นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยม ทหารผ่านศึกสูงอายุและพิการทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหว แล...

รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยคณะพนักงาน ออกให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่ เดือน มิ.ย.๒๕๖๑

14:28:00 0

เมื่อ ๗ มิ.ย. ๖๑ นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยคณะพนักงาน ผศ.น.ม. ออกให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ททห...

หัวหน้าง่านสนับสนุน ผศ.น.ม.พร้อมคณะตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ.สปภ.อผศ.

13:30:00 0

      เมื่อ ๒๔ พ.ค. ๖๑ นางจีรภัทร์  รัตนโสภา  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ รปภ.สปภ.อผศ.ประจำจุดธน...

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.