01

01

Main Slider

7/slider-recent

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางสาวสุพรรณ พันธ์ุพยัคฆ์ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา เดินทางไปเยี่ยมเยียน ทหารผ่านศึกฯ ราย พลฯวินัย ผ่องแผ้ว

11:54:00 0

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางสาวสุพรรณ พันธ์ุพยัคฆ์ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา เดินทางไปเยี่ยมเยียน ทหารผ่านศึก...

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา เดินทางไปเยียมเยียนทหารผ่านศึกฯ ที่เข้ารับการอบรมฝึกอาชีพ วิชาขับรถยนต์

11:51:00 0

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา เดินทางไปเยียมเยียนทหารผ่านศึกฯ ที่เข้ารับการอบรมฝึกอาชีพ วิชาขับรถยน...

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา และเครือข่ายทหารผ่านศึก ร่วมกับ มทบ.21 เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อจัดกิจกรรม "เครือข่ายสัมพันธ์ร่วมสร้างความเข็มแข็งต่อการปฏิรูปสังคม"

11:50:00 0

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา และเครือข่ายทหารผ่านศึก ร่วมกับ มทบ.21 เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อจัดกิจ...

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา เดินทางไปปฏิบัติงาน ตรวจสอบงวดงานกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน งวดที่ 1 ราย พ.อ.จรัล เลาะหะพันธ์

11:45:00 0

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา เดินทางไปปฏิบัติงาน ตรวจสอบงวดงานกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดิ...

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา ออกให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ จังหวัดชัยภูมิ

08:59:00 0

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา ออกให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ จังหวัดชัยภูมิ ช่วงเช้า ออกให้บริก...

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา ออกเยี่ยมทหารผ่านศึก ราย พลทหาร อ้วน บุญเกลี้ยง ณ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

08:53:00 0

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา ออกเยี่ยมทหารผ่านศึก ราย พลทหาร อ้วน บุญเกลี้ยง (อายุ 95 ปี) ...

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.