01

01

รอง หส.ผศ.น.ม.พร้อมพนักงาน ผศ.น.ม.เยี่ยมทหารผ่านศึกสูงอายุ

16:37:00 0

พลฯ สงบ  เฉียบกระโทก อายุ ๖๙ ปี ทหารผ่านศึกบัตรชั้น ๔ ณ บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ ๓ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จว.นครราชสีมา พลฯ ...

พนักงาน ผศ.น.ม.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ รปภ.อผศ.

14:13:00 0

             เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๕๙  นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม.,นางปทุมวรรณ ประทุมสุวรรณ พนักงานส่งเสริมอาชีพ ผศ.น.ม. ...

พนักงาน ผศ.น.ม. เยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ

14:02:00 0

                           เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๕๙ นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม. และ   นางสาวธันยนันท์  เตชาน...

พนักงาน ผศ.น.ม.ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึก

13:56:00 0

                       เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๕๙ นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา หัวหน้างานสงเคราะห์ และนางปทุมวรรณ ประทุมสุวรรณ พนักงานส...

นางสาวสุพรรณ พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม.พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.น.ม. ออกให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่

18:36:00 0

  เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๙ นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.น.ม. ออกให้บริการหน่วยสงเคราะห์เคลื่อ...

นางสาวสุพรรณ พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม.พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

11:49:00 0

 เมื่อ วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๐๖๓๐ น. นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.น.ม. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห...

พนักงาน ผศ.น.ม. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ จนท.รปภ.อผศ.

18:19:00 0

เมื่อ ๘ พ.ย. ๕๙ นางจีรภัทร์  รัตนโสภา หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม., นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม. และนางปทุมวรรณ  ประทุ...

พนักงาน ผศ.น.ม.เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกสูงอายุ ณ บ้านพักอาศัย พื้นที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ

17:52:00 0

เมื่อ ๙ พ.ย. ๕๙ นางจีรภัทร์  รัตนโสภา หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม.,นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม.,นางปทุมวรรณ  ประท...

นางสาวสุพรรณ พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม.พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.น.ม. ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

17:27:00 0

นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วย นางจีรภัทร์  รัตนโสภา  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม.,นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา หัวหน้างานสงเ...

พนักงาน ผศ.น.ม.ร่วมจัดตั้งเครือข้ายกลุ่มสมาชิกทหารผ้านศึกอำเภอบ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา

16:48:00 0

เมื่อ ๑๑ พ.ย. ๕๙ นางจีรภัทร์  รัตนโสภา หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม.,นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม.,นางปทุมวรรณ  ประทุม...

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.