01

01

นางสาวสุพรรณ พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม.ตรวจโครงการขุดลอกคูคลอง

16:55:00 0

เมื่อ ๒๖ มิ.ย. ๕๙  รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.น.ม. ตรวจงานขุดลอกคูคลองพื้นที่ อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ...

นางสาวสุพรรณ พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. ตรวจงานโครงการขุดลอกคูคลอง

16:09:00 0

เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๕๙ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.น.ม. เดินทางไปตรวจโครงการขุดลอกคูคลอง พื้นที่ อำเภอห้วยแถลง  อำเภอชุมพวง และ อำเภอพิมา...

พนักงาน ผศ.น.ม. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ

13:54:00 0

เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๕๙   นางจีรภัทร์  รัตนโสภา  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม. พร้อมด้วย นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.น.ม. ร่วม...

รอง หส.ผศ.น.ม. ตรวจงานขุดลอกคูคลอง

15:55:00 0

         รอง หส.ผศ.น.ม. ตรวจงานขุดลอกคูคลอง ที่บ้านรังกาใหญ่ ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จว.นครราชสีมา          

รอง หส.ผศ.น.ม. ตรวจโครงการขุดลอกคูคลอง

15:37:00 0

               เมื่อ ๑๓ มิ.ย. ๕๙ นางสาวสุพรรณ  พันธ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. เดินทางไปตรวจงานขุดลอกคูคลอง       ที่บ้านอ่างนานิคม ตำบลด่านช้าง...

รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา ร่วมงานฌาปนกิจศพทหารผ่านศึกนอกประจำการ

16:32:00 0

นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม.พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมงานฌานปกิจศพทหารผ่านศึก นอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ พลฯ ป่วน  เพชรเกษม ณ บ้านเลข...

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.