01

01

นายพิสิฐ หมุดอุบล ผอ.กทส.ฝสส. ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพื้นที่ จว.นครราชสีมา

17:03:00 0

                     เมื่อ  ๒๖  ก.ค. ๕๙  นายพิสิฐ  หมุดอุบล  ผอ.กทส.ฝสส. และคณะ  ได้เดินทางมาที่ ผศ.น.ม.นำสิ่งของเครื่องเครื่องใช้ใ...

นางสาวสุพรรณ พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. ตรวจงานขุดลอกคูคลอง

16:50:00 0

                                         เมื่อ ๓๐ ก.ค. ๕๙  นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. ตรวจงานขุดลอก หนองโกรกก...

พนักงาน ผศ.น.ม.ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน

17:13:00 0

                 เมื่อ ๑๕ ก.ค. ๕๙  นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม.พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.น.ม. และกลุ่มเ...

ผศ.น.ม.ให้บริการออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก

20:33:00 0

                   เมื่อ 14 ก.ค. 59 นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.น.ม. ออกให้บริการส...

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.