01

01

รอง หส.ผศ.น.ม.พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.น.ม.ร่วมพิธีวางพวงมาลา

18:44:00 0

เมื่อ ๒๓ ต.ค. ๕๙ นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.น.ม. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสัก...

พนักงาน ผศ.น.ม. บรรยายและชี้แจงสิทธิทหารก่อนปลดประจำการ

13:03:00 0

เมื่อ ๒๑ ต.ค. ๕๙  นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม. พร้อมด้วย นางปทุมวรรณ ประทุมสุวรรณ พนักงานส่งเสริมอาชีพ ผศ.น.ม. เด...

พนักงานร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

11:36:00 0

         เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๕๙  นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมพนักงาน ผศ.น.ม.           ร่วมลงนามถ...

ผช.หส.ผศ.น.ม.ให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่อำเภอสีคิ้ว

19:55:00 0

เมื่อ ๒๐ ต.ค. ๕๙ นางญาศิณี  สยุมภูรุจินันท์  ผช.หส.ผศ.น.ม. พร้อมพนักงาน ผศ.น.ม. ให้บริการสงเคราะห์เคลื่่อนที่ แก่ทหารผ่านศึกนอก...

นางญาศิณี สยุมภูรุจินันท์ ผช.หส.ผศ.น.ม. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก

14:05:00 0

นางญาศิณี  สยุมภูรุจินันท์ ผช.หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วย นางพรรณทิพย์  สาคระพันธ์ เจ้าหน้าที่ งานสงเคราะห์ ผศ.น.ม. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกสูงอ...

รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.น.ม. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

13:42:00 0

เมื่อ ๑๖ ต.ค. ๕๙ เวลา ๑๙๐๐ นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.น.ม. เข้าร่...

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.