01

01

พนักงาน ผศ.น.ม. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ จนท.รปภ.อผศ.

18:19:00 0

เมื่อ ๘ พ.ย. ๕๙ นางจีรภัทร์  รัตนโสภา หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม., นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม. และนางปทุมวรรณ  ประทุ...

พนักงาน ผศ.น.ม.เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกสูงอายุ ณ บ้านพักอาศัย พื้นที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ

17:52:00 0

เมื่อ ๙ พ.ย. ๕๙ นางจีรภัทร์  รัตนโสภา หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม.,นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม.,นางปทุมวรรณ  ประท...

นางสาวสุพรรณ พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม.พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.น.ม. ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

17:27:00 0

นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วย นางจีรภัทร์  รัตนโสภา  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม.,นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา หัวหน้างานสงเ...

พนักงาน ผศ.น.ม.ร่วมจัดตั้งเครือข้ายกลุ่มสมาชิกทหารผ้านศึกอำเภอบ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา

16:48:00 0

เมื่อ ๑๑ พ.ย. ๕๙ นางจีรภัทร์  รัตนโสภา หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม.,นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม.,นางปทุมวรรณ  ประทุม...

นางสาวสุพรรณ พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.น.ม.ออกให้บริการหน่วยเคลื่อนที่

16:37:00 0

นางสาวสุพรรณ  พันธ์ุพยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.น.ม. ออกให้บริการหน่วย สงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ณ ห้องป...

พนักงาน ผศ.น.ม.ร่วมจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มทหารผ่านศึกอำเภอบำเหน็จณรงค์

14:14:00 0

เมื่อ ๙ พ.ย.๕๙ นางจีรภัทร์  รัตนโสภา หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม.,นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม.,นางปทุมวรรณ  ประทุม...

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.