01

01

นางปุณชญา ภูมิธนันเดชา หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม.พร้อมด้วยนางปทุมวรรณ ประทุมสุวรรณ พนักงานส่งเสริมอาชีพ ผศ.น.ม.นำทหารผ่านศึกศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จว.นครราชสีมา

18:13:00 0

เมื่อ ๒๓ ก.พ. ๖๐ นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม. และนางปทุมวรรณ ประทุมสุวรรณ พนักงานส่งเสริมอาชีพ ผศ.น.ม. นำทหารผ่านศึก...

หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม.พร้อมคณะพนักงาน ผศ.น.ม. ออกหน่วยเคลื่อนที่อำเภอประทาย จว.นครราชสีมา

17:55:00 0

เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๐  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม. พร้อมด้วยคณะพนักงาน ผศ.น.ม. ออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกนอ...

หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม.พร้อมด้วยคณะพนักงาน ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่

17:40:00 0

เมื่อ ๒๓ ก.พ. ๖๐ นางจีรภัทร์  รัตนโสภา หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม. พร้อมด้วย นายอภิวิชญ์ บัวแสง พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.ม.,นาง...

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.