01

01

พนักงาน ผศ.น.ม.ร่วมกับ พ.ต.ศุภโชค ภักดิ์ขันธ์ สัสดีอำเภอเทพสถิตนำสมาชิกเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอเทพสถิต อำเภอบ้านเขว้าและอำเภอบำเหน็จณรงค์ ศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านบุไทร อำเภอวังน้ำเขียว จว.นครราชสีมา

12:48:00 0

พ.ต.ศุภโชภ ภักดิ์ขันธ์ สัสดีอำเภอเทพสถิต ,นางจีรภัทร์  รัตนโสภา หัวหน้างาน...

พ.ต.ศุภโชค ภักดิ์ขันธ์ สด.อ.เทพสถิต จว.ช.ย ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

11:59:00 0

  - วันนี้ 9 มี.ค.60, 1000 พ.ต.ศุภโชค ภักดิ์ขันธ์ สด.อ.เทพสถิต จว.ช.ย. ได้ประสานกับ นายพิสิทย์ จิตส...

นางสาวสุพรรณ พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ.

11:12:00 0

      เมื่อ ๔ มี.ค.๖๐ นางสาวสุพรรณ  พันธ์ุพยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมคณะพนักงาน ผศ.น.ม. พบผู้ว่าจ้าง และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้...

นางสาวสุพรรณ พันธ์ุพยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม.พร้อมคณะพนักงาน ผศ.น.ม.ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ ๔ มี.ค. ๖๐

11:02:00 0

นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยคณะพนักงาน ผศ.น.ม. ร่วมพิธีวางพวงมาลา สักการะ ณ บริเวณอนุสรณ์สถาน น...

พ.ต.ศุภโชค ภักดิ์ขันธ์ สด.อ.เทพสถิต จว.ช.ย. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานชมรมทหารผ่านศึก-ทหารกองหนุน ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จัดการประชุมทหารผ่านศึก-ทหารกองหนุน ม.4, 8, 11 และหมู่ 15 ต.วะตะแบก ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยฝรั่ง ม.4 ต.วะตะแบก

10:17:00 0

       - วันนี้ 6 มี.ค.60, 1900 พ.ต.ศุภโชค ภักดิ์ขันธ์ สด.อ.เทพสถิต จว.ช.ย. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานชมรมทหารผ่านศ...

เมื่อ ๒ มี.ค. ๖๐ นางปุณชญา ภูมิธนันเดชา หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม. พบผู้ว่าจ้างและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าาที่ รปภ.อผศ.

14:08:00 0

                                       พบผู้ว่าจ่างและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ.  ประจำจุุดสถานีไฟฟ้าแรงสูง...

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.