01

01

รอง หส.ผศ.น.ม.พร้อมด้วย หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม. เยี่ยมทหารผ่านศึกสูงอายุ

17:16:00 0

เมื่อ ๓๑ ส.ค. ๖๐ นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. และนางจีรภัทร์  รัตนโสภา หัวหน้างาน สนับสนุน ผศ.น.ม. เดินทางไปเ...

หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม.และพนักงานส่งเสริมอาชีพ ผศ.น.ม.รับมอบพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จว.นครราชสีมา

11:35:00 0

เมื่อ  29 ส.ค. 60 นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม.พร้อมด้วย นางปทุมวรรณ ประทุมสุวรรณ  พนัก...

พนักงาน ผศ.น.ม.เดินทางไปให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่ประจำเดือน ส.ค.๖๐ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.

11:16:00 0

เมื่อ ๒๔ ส.ค. ๖๐ นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมคณะ เดินทางไปให้การสงเคราะห์ เคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอชุมพวง  อำ...

พนักงาน ผศ.น.ม.พร้อมด้วยเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอครบุรี ร่วมงานฌาปนกิจศพทหารผ่านศึก

17:44:00 0

เมื่อ ๒๓ ส.ค. ๖๐ นางจีรภัทร์  รัตนโสภา หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม.พร้อมด้วย นางปุณชญา ภูมิธนันเดชา หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น...

พนักงาน ผศ.น.ม.เดินทางไปติดตามผลโครงการที่ทหารผ่านศึกได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นประโยชน์กับการประกอบอาชีพทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

17:29:00 0

เมื่อ ๒๒ ส.ค. ๖๐ นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม.พร้อมด้วย นางปทุมวรรณ ประทุมสุวรรณ พนักงานส่งเสริมอาชีพ เดินทางไปติดต...

พนักงาน ผศ.น.ม. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ.ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอครบุรี จว.นครราชสีมา

17:10:00 0

เมื่อ ๒๒ ส.ค. ๖๐ นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม. พร้อมด้วย นางปทุมวรรณ ประทุมสุวรรณ พนักงานส่งเสริมอาชีพ ผศ.น.ม. เดิน...

รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยหัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม. ตรวจงวดงานการกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

16:53:00 0

    เมื่อ ๑๕ ส.ค. ๖๐ นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วย นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม. เดินทางไ...

รอง หส.ผศ.น.ม.พร้อมด้วยหัวหน้างานสนับสนุน และหัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม.เดินทางไปมอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทหารผ่านศึก

16:41:00 0

เมื่อ ๑๕ ส.ค. ๖๐ นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วย นางจีรภัทร์  รัตนโสภา หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม. และนางปุณ...

พนักงาน ผศ.น.ม.เดินทางไปตรวจสอบงวดงานทหารผ่านศึกกู้ยืมเงินสินเชื่อ

10:43:00 0

เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๖๐ นางสาวธันยนันท์ เตชานนท์เจริญกิจ พนักงานสินเชื่อ ผศ.น.ม. พร้อมด้วย ส.ต.สุนทร หงษ์ทอง   พนักงานขับรถ ผศ.น.ม.เดิ...

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.