01

01

รอง หส.ผศ.น.ม.พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.น.ม.เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง

20:00:00 0

    เมื่อ ๔ ต.ค. ๖๐ นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วย นางจีรภัทร์  รัตนโสภา หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม.และนางปุณช...

รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว

09:59:00 0

     เมื่อ ๑ ต.ค. ๖๐ นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมคณะ พนักงาน ผศ.น.ม. ร่วม พิธีวางพวงมาลาถวาย...

พนักงาน ผศ.น.ม.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ จนท.รปภ.สปภ.อผศ.

09:41:00 0

                 เมื่อ ๒๙ ก.ย. ๖๐ นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม. พร้อมด้วย นางปทุมวรรณ  ประทุมสุวรรณ พนักงานส...

รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.น.ม. ออกให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่อำเภอเมืองชัยภูมิ จว.ชัยภูมิ และอำเภอด่านขุนทด จว.นครราชสีมา

09:31:00 0

เมื่อ ๒๘ ก.ย. ๖๐   นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยคณะ ออกให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่ แก่ทหารผ่าน...

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.