01

01

ผศ.น.ม.จัดให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ

นางญาศิณี  สยุมภูรุจินันท์ ผช.หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยคณะ ออกหน่วยให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้แก่ทหาร-
ผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ที่หอประชุมอำเภอหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว
จว.ชัยภูมิ เมื่อ ๙ มิ.ย. ๕๙ (ช่วงเช้า)
     ผช.หส.ผศ.นม. พร้อมด้วยคณะ ออกหน่วยให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหาร-
    ผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ที่หอประชุมอำเภอจัตุรัส อำเภอจัตุรัส  จว.ชัยภูมิ เมื่อ ๙ มิ.ย. ๕๙ (ช่วงบ่าย
)

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.