01

01

พนักงาน ผศ.น.ม. บรรยายและชี้แจงสิทธิทหารก่อนปลดประจำการ

เมื่อ ๒๑ ต.ค. ๕๙  นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม. พร้อมด้วย นางปทุมวรรณ
ประทุมสุวรรณ พนักงานส่งเสริมอาชีพ ผศ.น.ม. เดินทางไปบรรยายและชี้แจงสิทธิให้ทหารก่อนปลดประจำการในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒    ดังนี้  

 กองพันทหารราบที่ ๓ ค่ายสุรนารี มีทหารเข้ารับฟังการบรรยายสิทธิ จำนวน ๑๕๐ นาย โดย
พ.ต.สุทัศน์  วงษ์สุข เป็นประธาน ตำแหน่ง นายทหารธุรการและกำลังพลฝ่ายกำลังพล
กองพลทหารราบที่ ๓ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ทหารก่อนปลดประจำการ


 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓  ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ มีทหารเข้ารับฟังการบรรยายสิทธิ จำนวน ๗๐ นาย โดย ร.อ.พิทยา  โพธิ์สิงห์  เป็นประธาน ตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ  กองพันทหาร
ปืนใหญ่ที่ ๒๓ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ทหารก่อนปลดประจำการ

 กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒  ค่ายสุรนารี  มีทหารเข้ารับฟังการบรรยายสิทธิ จำนวน ๒๖๐ นาย โดย พ.ท.ชาญชัย  ขอสูงเนิน  เป็นประธาน ตำแหน่ง หัวหน้ากองบังคับการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ทหารก่อนปลดประจำการ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.