01

01

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

การดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อขอรับการสงเคราะห์ด้านต่างๆ ให้คลิกเลือกหนังสือที่ต้องการสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ของท่านได้ ให้คลิกที่รูปเครื่องพิมพ์หรือจะเลือกที่ 
ดาวน์โหลด  ตัวอย่างรูปด้านล่าง                                                    

1. หนังสือรับรองเป็นผู้จัดการศพ  คลิกที่ลิงก์ด้านล่าง
https://drive.google.com/open?id=0B5mXAUmyXjjSLXVCZWE3RUc5VE0&authuser=0

2. หนังสือรับรองประสบภัยพิบัติ  คลิกที่ลิงก์ด้านล่าง 

3. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  คลิกที่ลิงก์ด้านล่าง 
https://drive.google.com/file/d/0B5mXAUmyXjjSX2s4LTBEdFBqQW8/view?usp=sharing

4. หนังสือรับรองผลการศึกษาและความประพฤติของผู้รับทุนการศึกษา  คลิกที่ลิงก์ด้านล่าง
https://drive.google.com/open?id=0B5mXAUmyXjjSYXdic0RiZXVPVzg &authuser=0

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.