01

01

พนักงาน ผศ.น.ม. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ทหารผ่านศึก
                เมื่อ  ๑๑ ส.ค. ๕๙  นางญาศิณี  สยุมภูรุจินันท์ ผช.หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ และครอบครัวทหารผ่านศึก  ที่อำเภอ
เทพสถิต จว.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุมอำเภอเทพสถิต  อำเภอเทพ จว.ชัยภูมิ (ช่วงเช้า)  ในโอกาสนี้
พ.ต.ศุภโชค  ภักดิ์ขันธ์ สัสดีอำเภอเทพสถิต ให้การต้อนรับพนักงาน และทหารผ่านศึกเป็นอย่างดี
                           ผช.หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.น.ม.และสัสดีอำเภอเทพสถิต เยี่ยมเยียน
    ส.ต.สะอาด  วิบูลย์ชัยลักษณ์  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้น ๒ ณ บ้านพักอาศัย เลขที่ ๖๘
    หมู่  ๑ ตำบลวะตะแยก อำเภอเทพสถิต  จว.ชัยภูมิ  ป่วยเป็นอัมพฤต พร้อมนีัได้นำเงินค่ารักษา                 พยาบาล จำนวน ๓,๐๐๐.- บาท ไปมอบให้                               ผช.หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ และครอบครัวทหารผ่านศึก  ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ ณ
หอประชุมอำเภอบำเหน็จณรงค์   อำเภอบำเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ (ช่วงบ่าย)  ในโอกาสนี้
พ.ต.บรรเจิด  อ่อนทอง  สัสดีอำเภอบำเหน็จณรงค์ ให้การต้อนรับพนักงาน และทหารผ่านศึกเป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.