01

01

ผศ.น.ม.จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริ หรือศูนย์เรียนรู้ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุไทร ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จว.นครราชสีมา

18:05:00 0

 เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๖๐ นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม. พร้อมด้วยคณะพนักงาน ผศ.น.ม. นำกลุ่มสมาชิกเครือข่ายทหารผ่านศึกจัง...

ผศ.น.ม.ออกให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่เดือน มิ.ย.60

17:35:00 0

เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๐ นางจีรภัทร์  รัตนโสภา  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม. พร้อมด้วยคณะพนักงาน ผศ.น.ม. เดินทางไปให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหา...

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.