01

01

นางจีรภัทร์ รัตนโสภา หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม.เยี่ยมทหารผ่านศึกสูงอายุ

18:06:00 0

เมื่อ ๑๗ พ.ย. ๖๐ นางจีรภัทร์  รัตนโสภา  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม. เยี่ยมทหารผ่านศึกสูงอายุ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว เพื่อบรรเทาควา...

พนักงาน ผศ.น.ม.ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อำเภอหนองบุญมาก และอำเภอโชคชัย จว.นครราชสีมา

17:51:00 0

เมื่อ ๑๖ พ.ย. ๖๐ (ช่วงเช้า)  นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมคณะ เดินทางไป ปฏิบัติงานออกหน่วยสงเคราะหฺ์เคลื่อนที...

ผศ.น.ม.ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอบ้านเขว้า จว.ชัยภูมิ

07:37:00 0

เมื่อ ๙ พ.ย. ๖๐ นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม.พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปออก หน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอภักด...

ผศ.น.ม.จัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคงอำเภอแก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ

07:24:00 0

             เมื่อ ๗ พ.ย. ๖๐  นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยคณะพนักงาน เดินทางไปจัด...

รอง หส.ผศ.น.ม.พร้อมด้วยสัสดีอำเภอแก้งคร้อ และคณะพนักงาน ผศ.น.ม.เยี่ยมทหารผ่านศึกและทหารกองหนุน

17:11:00 0

เมื่้อ ๗ พ.ย. ๖๐ นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วย พ.ต.สุรไกร  แข็งฤทธิ์ สัสดีอำเภอแก้งคร้อ เยี่ยมทหารผ่านศึกนอกประจำ...

รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมคณะ เดินทางไปมอบเงินค่าจัดการศพให้ทายาทของทหารผ่านศึกนอกประจำการทีเสียชีวิต

16:14:00 0

เมื่อ ๒ พ.ย. ๖๐ นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยนางจีรภัทร์ รัตนโสภา หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม.และนางปุณชญา  ภูมิธนั...

รอง หส.ผศ.น.ม. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ.สปภ.อผศ.

16:07:00 0

เมื่อ ๒ พ.ย. ๖๐ นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม.พร้อมด้วย นางจีรภัทร์  รัตนโสภา หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม.และนางปุณชญา  ภูมิธน...

พนักงาน ผศ.น.ม. ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

17:41:00 0

เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น  นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. พร้อมด้วยคณะพนักงาน  ลูกจ้างประจำ แ...

รอง หส.ผศ.น.ม.และคณะ เยี่ยมทหารผ่านศึกพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ

17:10:00 0

นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม. และคณะ  พร้อมด้วย ร.ต.ทองใบ  พันโนราช อุปนายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมทหารผ่านศึก ...

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.สปภ.อผศ.ประจำจุดต่าง ๆ

17:01:00 0

ประจำจุดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ประจำจุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จว.นค...

ผศ.น.ม.ออกหน่วยสงเคราะห์ให้บริการเคลื่อนที่อำเภอแก้งสนามนางและอำเภอบ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา

15:29:00 0

นางสาวสุพรรณ  พันธุ์พยัคฆ์ รอง หส.ผศ.น.ม.พร้อมคณะ เดินทางไปให้บริการหน่วยสงเคราะห์ เคลื่อนที่ ให้บริการแก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่า...

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.