01

01

เมื่อ 30 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อจดทะเบียนรับจำนองที่ดิน ราย พ.อ.อ.วีระ กลัดแขก ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 3 ซึ่งกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเมืองชัยภูมิ

08:58:00 0

เมื่อ 30 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา ให้ นายเจษฎา ลือประดิษฐ์ พนักงานสินเชื่อ ผศ.น.ม. และ ส.ต.สุนทร หงษ์ทอ...

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา ออกให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ และหอประชุมอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

16:33:00 0

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา  ออกให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ และหอประชุมอำ...

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา และ พันตรี ศุภโชค ภักดิ์ขันธ์ สัสดีอำเภอเทพสถิต ออกเดินทางตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึก

16:30:00 0

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา และ พันตรี ศุภโชค ภักดิ์ขันธ์ สัสดีอำเภอเทพสถิต ออกเดินทางตรวจเยี่ยมทห...

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา และ ร.ต.วิน กับคณะกรรมการชมรมทหารผ่านศึกครบุรี ออกเดินทางตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึก

16:24:00 0

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา และ ร.ต.วิน กับคณะกรรมการชมรมทหารผ่านศึกครบุรี ออกเดินทางตรวจเยี่ยมทห...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก จำนวน 20 คน เข้ารับการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 อำเภอสีคิ้ว จว.นครราชสีมา

15:34:00 0

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560   สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำทหารผ่านศึก และครอบครัว                      จำนวน 20 คน  เข้ารับการฝึกอบรมการทำดอกไ...

เปิดฝึกอาชีพเคลื่อนที่ "วิชาขับรถยนต์" ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.30 น.

11:29:00 0

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา  เปิดฝึกอาชีพเคลื่อนที่  "วิชาขับรถยนต์"   ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00...

ผศ.น.ม.ออกให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ อ.เกษตรสมบูรณ์ และ อ.หนองบัวแดง จว.ชัยภูมิ

16:26:00 0

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา  ออกให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และหอป...

หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม.,หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม.และพนักงานส่งเสริมอาชีพ ผศ.น.ม. พบผู้ว่าจ้างและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าทีี่เจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ.

17:03:00 0

เมื่อ ๕ พ.ค. ๖๐ นางจีรภัทร์  รัตนโสภา หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม.,นางปุณชญา  ภูมิธนันเดชา หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.น.ม. และน...

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.