01

01

ผศ.น.ม.ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ อำเภอโนนไทย จว.นครราชสีมา
เมื่อ ๑๔ ธ.ค. ๖๐ นางจีรภัทร์  รัตนโสภา หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม.พร้อมด้วยคณะ
พนักงาน ผศ.น.ม. เดินทางไปให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่ แก่ทหารผ่านศึก ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ 
      อำเภอโนนไทย  จว.นครราชสีมา ได้รับการต้อนรับจาก พ.ต.วิชญืวิสิฐ  พูนเกิดมะเริง สัสดีอำเภอ
      โนนไทย ให้การต้อนรับทหารผ่านศึก และพนักงานเป็นอย่างดียิ่งไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.