01

01

พนักงาน ผศ.น.ม.เยี่ยมทหารผ่านศึกพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวบรรเทาความเดือดร้อน


เมื่อ ๑๔ ธ.ค. ๖๐  นางจีรภัทร์  รัตนโสภา หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.น.ม. เดินทางไปเยี่ยม
ทหารผ่านศึกในพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง และอำเภอโนนไทย พร้อมมอบเงิน
ช่วยเหลือครั้งคราวให้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนเฉพาะให้แก่ทหารผ่านศึกสูงอายุ       พลฯ แดง  อินอ่อน ทหารผ่านศึกบัตรชั้น ๔ อายุ ๖๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ ๑๒ ตำบลโนนไทย
                                                     อำเภอโนนไทย จว.นครราชสีมา


พลฯ ทั่ง  มุ่งแฝงกลาง ทหารผ่านศึกบัตรชั้น ๔ อายุ ๙๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๙ หมู่ ๔
ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา


นางอบ  กลีบกลาง ครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้น ๑ อายุ ๘๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๖๖/๑ หมู่ ๔
ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จว.นครราชสีมาพลฯ บุญเหลือ  อินทร์โคกสูง  ทหารผ่านศึกบัตรชั้น ๓ อายุ ๗๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ ๓
ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย enjoynz. ขับเคลื่อนโดย Blogger.